ROK REMESEL RGB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok řemesel 2016

 

 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahajuje historicky největší tuzemskou ofenzivu na podporu živnostenského řemesla.
Rok řemesel 2016 bude pod probíhat pod záštitou prezidenta republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství a za podpory Komerční banky, společnosti Mediatel, vydavatelství MAFRA a společnosti CITROËN Česká republika s.r.o..

Cíle projektu:

- zvýšení prestiže řemeslné práce a profesních spolků
- posílení kvality a bezpečnosti
- vytvoření internetového vyhledávače pro spotřebitele www.mistriremesel.cz, který nabízí nejobsáhlejší a nejkomplexnější katalog řemeslníků – členů profesních sdružení, doplněný o řemeslníky a firmy, které nejsou členy těchto cechů a sdružení
- motivace mladé generace
- provedení změn v učňovském školství
- zavedení praktické výuky na základních školách
- aktualizace oborů středních škol


Navazujeme tím na Rok průmyslu a technického vzdělávání, kterým jeho vyhlašovatel, Svaz průmyslu a dopravy ČR, zahájil diskusi nad významem technických oborů a jejich trendů. V rámci desítek akcí v regionech dokážeme společně s rozhodujícími odbornými společenstvy, že tradiční české profese mají budoucnost. K podpoře projektu a spolupráci se poprvé v historii rozhodlo 23 cechů, asociací a společenstev zastřešujících 35 profesí, a to nejen z oblasti stavebních, ale i potravinářsko-agrárních řemesel.

Seznam profesních spolků zapojených do Projektu Rok řemesel 2016:

Cech čalouníků a dekoratérů (z.s.)
Cech kamnářů ČR
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
Cech obkladačů ČR
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Sdružení České umění skla
Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska (Kovářské společenstvo)
Svaz květinářů a floristů ČR
Společenstvo kominíků ČR
Elektrotechnický svaz český
Cech suché výstavby ČR
Cech topenářů a instalatérů České republiky
Cech podlahářů ČR
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Rybářské sdružení ČR
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Svaz pekařů a cukrářů v České republice (z.s.)
Ovocnářská unie ČR
Český svaz pivovarů a sladoven
Český svaz zpracovatelů masa
Asociace výrobců lahůdek
Zelinářská unie Čech a Moravy
Cech českých vinařů


Po celý rok 2016 budou spotřebitelům představovány jednotlivé řemeslné profese, ve velkých mediálních kampaních ukážeme, jak vybírat svého řemeslníka, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím. K tomu bude ve spolupráci se společností Mediatel spuštěn největší tuzemský řemeslný web www.mistriremesel.cz zaměřený na koncového spotřebitele. Tento portál bude založen na interaktivním vyhledávání řemeslníků ve všech klíčových profesích, přičemž každý zákazník si bude moci zadat svoji polohu a poptávaného řemeslníka nebo provozovnu a v jednoduchém grafickém rozlišení dostane obratem informaci o nejbližším dodavateli včetně referencí na členy cechů a společenstev. Web bude zákazníkům sloužit i k vyřizování reklamací s garancí AMSP ČR a konkrétních cechů. V návaznosti vyhlásíme společně s Komerční bankou Mistry českého řemesla, nejvýznamnější řemeslné počiny, zrealizujeme v regionech desítky výstav a ukázek řemeslného fortelu a živé práce, provedeme několik odborných analýz stavu a vnímání českého řemesla. S transparentem „Lepší je být dobrý řemeslník, nežli špatný inženýr“ zahájíme zásadní diskusi o změně v učňovském školství a nezbytných inovacích v oblasti středního technického vzdělávání. Společně s cechy a společenstvy, kterým bude po celý rok věnována mimořádná pozornost, připravíme dlouho očekávané změny v Živnostenském zákoně. 
 
 
 
Hodláme přesvědčit vládu, že diskuse o živnostnících a řemeslech nesmí sklouznout jen do roviny daňových paušálů a zdravotních či sociálních odvodů, ale že jejich úloha je zejména ve vytváření obslužnosti regionů a že jsou základem udržitelnosti života v obcích. Hodláme přesvědčit mladé lidi, že řemeslo není jen nostalgická vzpomínka na minulost, ale že se jedná o profese spojené s novými technologiemi. Hodláme přesvědčit školy, že pouhými deklaracemi o zlatých českých ručičkách a perspektivě dnes nikoho nezískáme a že je nutné zahájit úplně jiný systém vzdělávání v technických oborech učňovského a středního typu. A konečně hodláme přesvědčit spotřebitele, že řemeslník není ten, kdo je přišel ošidit, ale ten, kdo jim dokáže udělat kvalitní službu. Přesvědčíme společnost, že řemeslo si zaslouží větší respekt.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klíčové komunikační nástroje Roku řemesel 2015

 
  • 1. Interní komunikační nástroje:
Nejobsáhlejší a nejkomplexnejší katalog garantovaných řemeslníků www.mistriremesel.cz
Měsíční zpravodaj AMSP ČR k Roku řemesel 2016 s výčtem proběhlých a připravovaných akcí na všechny cechy a řemeslníky.
Portál k Roku řemesel, www.rokremesel.cz.
Magazín AMSP ČR Trade News a jeho internetová verze www.iTradeNews.cz, magazín TechEdu.
Hlavní web AMSP ČR www.amsp.cz.

  • 2. Externí exkluzivní komunikační nástroje:
Periodika mediální skupiny Mafra, jakožto generálního mediálního partnera Roku řemesel 2016.
Kampaně a weby partnerů Roku řemesel 2016 (KB, Mediatel).
Kampaně a weby odborných cechů spolupracujících v Roku řemesel 2016.

  • 3. Externí komunikační nástroje:
Česká televize, Český rozhlas, ČTK a další.