Při předešlých setkáních pana premiéra Bohuslava Sobotkys ředitelem Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy JosefemHyprem  projevil pan premiér zájemnavštívit výše uvedenou školu.

Tato návštěva se uskutečnila společně za účasti hejtmanaJihomoravského kraje Michala Haška dne 20. 9. 2016.

Po krátkém neformálním rozhovoru v ředitelně školy sehosté vydali na prohlídku areálu. V dílnách školy pan premiér pozdravilžáky Základní a Mateřské školy Střelice, kteří se právě  účastnili akce Den s řemeslem. Zde panpremiér pohovořil s paní ředitelkou a přítomnými žáky 8. tříd, kterýmposkytl i rozhovor do jejich školního časopisu.

Další kroky směřovaly do nově otevřeného Regionálníhovzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje. Ve výukovýchprostorách centra se pan premiér zajímal o výuku oboru vzdělání instalatér, kterouv tuto dobu vykonávali jak žáci SOŠ a SOU Hustopeče, tak žáci našíškoly pod vedením učitelů odborného výcviku a odborného lektora.

V průběhu návštěvy se pan premiér zajímal o výchovněvzdělávací proces této školy, o úzké propojení vzdělavatelů a zaměstnavatelů ao systematické propojení všech stupňů vzdělávání. Pohovořil s vedením školy ozkušenostech z návštěv v jiných středních školách.

Před odjezdem předal pan ředitel školy panu premiérovi apanu hejtmanovi upomínky na toto setkání.A už se na Vás pane premiére opět těšíme!