Dne 9. 2. 2017 od 10:20 h proběhne v rámci veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha 2017 v PVA Praha Expo Letňany tiskovákonference AMSP ČR, která zhodnotí a uzavře celý projekt Rok řemesel 2016. Natiskovou konferenci jsou zváni ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministrzemědělství Marian Jurečka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovyKateřina Valachová. Zároveň se zúčastní hlavní partneři projektu, zástupciKomerční banky, společnosti Mediatel, Citroën a mediální skupiny Mafra.V ten samý den v podvečer proběhne slavnostní předávání Ocenění zařemeslný počin 2016 stavebním spolkům zapojeným v projektu Rok řemesel2016 na Společenském večeru k zahájení veletrhu.