Víkendové setkání s prací kovářů, podkovářů, a dalších tradičních řemesel s užitím kovu jako drátenictví, nožířství, šperkařství, pregléřství, pasířství i další lidová řemesla a nechyběla ani zábava pro Vaše děti.

K dobré náladě zahráli  hudební skupiny Třehusk, Pohodáři, Fajnbeat.

Pro zábavu vystoupí skupiny:

- „ViRidiS MiLiTeS“ – historický  šerm
- dámská skupina ŠTěSTÍ – břišní tance

Pro poučení se uskutečnilo několik přednášek s kovářskou a řemeslnou tématikou. 

Včetně ukázek ošetřování kopyt koní – podkování.