Jak vypadají tradiční řemesla v éře digitalizace? Proč musí v Německu umět řemeslník zapojit kompletně chytrou domácnost a k čemu využívá drony? Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR přesouvá hlavní stan Roku řemesel 2016 na Mezinárodní stavební veletrh For Arch do pražských Letňan. Společně s Řemeslnickou komorou v Drážďanech jsme představili za účasti tuzemských a německých mistrů svých oborů, cechmistrů a zástupců obou vlád, nejnovější světové trendy ve vývoji řemesla. 


Německo-český řemeslnický dialog proběhl v předvečer zveřejnění největšího tuzemského průzkumu k vnímání řemesla, jehož výsledky jsme představili na speciální tiskové konferenci AMSP ČR v pátek 23.9. ve 12.00 na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Program:
Hlavní téma:​ "Řemesla v éře digitalizace - moduly pro úspěšný rozvoj juniorských a kvalifikovaných odborníků v Německu a České republice"
16:00 – 16:05    Úvodní slovo doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva AMSP ČR
16:05 – 16:15    Uvítací projev MPO Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
16:15 – 16:25    Uvítací projev MŠMT Ing. Petr Bannert, ředitel odboru, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16:25 – 16:35    Proslov Hermanna Winklera, člena Evropského parlamentu na téma: "Řemeslo - páteř saské střední třídy"

16:35 – 17:40    Panelová diskuse na téma "Řemeslo 4.0 - Řemesla v éře digitalizace - moduly pro úspěšný rozvoj juniorských a kvalifikovaných odborníků v Německu a České republice“

Účastníci panelu:
 • Ing. Petr Serafín, ředitel odboru, MPO
 • Zástupce MŠMT Ing. Petr Bannert
 • Hermann Winkler, člen Evropského parlamentu
 • Dr. Jörg Dittrich, prezident Řemeslnické komory v Drážďanech
 • Karel Dobeš, místopředseda představenstva AMSP ČR
 • zástupci cechů a profesních organizací České republiky:
  • Pavel Rynda, prezident Cechu kamnářů ČR
  • Bohuslav Hamrozi, Cech topenářů a instalatérů České republiky
  • Ing. Helena Prokopová, soudní znalec, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů,
  • Bc. Josef Čermák , člen Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
 • Moderátor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva AMSP ČR
 • Dotazy z pléna
17:40 – 17:45    Závěrečné slovo Dr. Jörg Dittrich, prezident Řemeslnické komory v Drážďanech
17:45                Výměna názorů při společném občerstvení
18:30                Ukončení akce


Tisková zpráva Řemeslnické komory v Drážďanech
Německo-český řemeslnický dialog v Praze

Tématem diskuse byl požadovaný nárůst a zajištění kvalifikované pracovní síly v dobách digitální revoluce

Demografická proměna a digitalizace jsou dva hlavní trendy, které výrazně ovlivňují budoucí rozvoj řemesel jak v Německu, tak v Čechách. Mnoho živnostníků se potýká s výzvou, jak v dostatečném počtu přilákat kvalifikované pracovní síly, a jak do chodu podniku začlenit nové digitální technologie.

Za tímto účelem uspořádala Asociace malých středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) spolu s Řemeslnickou komorou Drážďany Německo-český řemeslnický dialog, který proběhl v rámci odborného stavebního veletrhu FOR ARCH 22. září 2016 v Praze. Ústředním mottem setkání bylo „ Řemeslo v době digitalizace - základní kámen úspěšného rozvoje kvalifikované pracovní síly v Německu a v Čechách.“ Cílem dialogu bylo předat zkušenosti, navázat nové kontakty a také ještě více zintenzivnit příhraniční spolupráci v oblasti řemesla, neboť regionální příhraniční ekonomické oblasti se v době globalizace stále více sdružují.  

Pozvání přijalo 90 podnikatelů z Německa i České republiky. Mohli tak diskutovat s předními odborníky z oblasti politiky, hospodářství a státní správy. Jedním z diskutujících byl i saský poslanec Evropského parlamentu Hermann Winkler, který poukázal na význam řemesla jako hlavní složky saského hospodářství a vyslovil se pro posílení duálního vzdělávání v Evropě: „Jádrem podniku jsou spolupracovníci a jejich odborná způsobilost! Tato způsobilost vzniká především úspěšným propojením teoretických a praktických zkušeností v rámci duálního studia. Nesmíme proto zapomínat na propagaci výhod duálního vzdělávání v Evropě,“ sdělil Winkler.  

Státní tajemník saského Ministerstva financí Hansjörg König zdůraznil, že digitalizace je důležitý impuls pro to, aby řemeslo objevilo nové možnosti a zároveň zůstalo atraktivní pro mladé kvalifikované pracovníky. Podle Königa je hlavním cílem přenést kvalitu řemesla do digitálního světa a dát tak starobylému řemeslu novou image. Závěrem možno říci, že právě digitální technologie jsou v dnešní době klíčem k trvalému úspěchu.

Předseda Řemeslnické komory Drážďany Dr. Jörg Ditrich naznačil, že se řemeslnické organizace přizpůsobily trendu doby a společně s centrem pro digitalizaci vytvořili platformu, která je zaměřena na řemeslné podnikání, má systematicky informovat o digitalizačních procesech a podporovat digitální výrobní i pracovní procesy. „To abychom co nejvíce přispěli k udržení řemesla i v budoucnu,“ komentoval Ditrich.     
Prohlídněte si prosím fotky z akce.