AMSP ČR zrealizovala ve spolupráci s MPO komplexní analýzu vnímání řemesel, v níž se zaměřovala především na témata:

  • Vnímání řemeslných oborů/řemesel a řemeslníků populací ČR
  • Pohled absolventů řemeslných oboru
  • Co učinit pro posílení zájmu a motivaci mládeže ke studiu technických oborů a řemesla

Hlavní závěry

Řemeslníci a postoje k nim

Lidé řemeslo vnímají pozitivně a věří, že se řemeslníci mohou mít dobře. Řemeslníků si váží za kvalitně odvedenou práci a dobré ceny. Dávají jim přednost před službami velkých firem a věří, že se jejich postavení bude v čase nadále zlepšovat.
Pokud shání řemeslníka, tak především mezi svými známými.

Řemeslníci jsou si vědomi toho, že zákazníci ocení spolehlivost, rychlost a kvalitu práce. Nevěří však, že je pro zákazníky důležitá kvalifikace a praxe, přestože sami zákazníci to tak vidí. Zákazníky si řemeslníci shání mezi známými a věří, že dobrá pověst je klíčová v získávání dalších zakázek. Někteří se snaží klientelu udržet nízkými cenami.

Atraktivnost řemesla a nové technologie spojené s řemeslnými službami

Studium řemeslných oborů není pro mladé lidi příliš atraktivní, protože čím dál více kladou důraz na vyšší vzdělání a práci v pohodlném prostředí. Rodiče by své děti ale ve studiu řemesla podporovali, pokud by o to samy stály.

Studenti řemeslných oborů ale připouští, že je škola příliš nepřipravila pro praxi.

Prezentaci řemesel v médiích vnímá pozitivně spíše široká veřejnost než řemeslníci sami. Ti by uvítali, kdyby o nich média více mluvila v pozitivním slova smyslu, čímž by napomohla odbourávání negativních stereotypů potenciálních studentů a celé společnosti.

Široká veřejnost věří, že dojde v blízké budoucnosti k propojení IT technologií s řemeslem a že by se řemeslníci mohli stát správci chytrých domácností. Sami řemeslníci jsou k digitalizaci řemesel více skeptičtí než veřejnost.

Metodologie kvantitativní části:Cílová skupina:

1/ Populace ČR (18 – 65 let)

2/ Rodiče dětí od 6 – 18 let

3/ Učitelé základních škol

4/ Mladí lidé ve věku 16 – 18 let

5/ Řemeslníci pracující na IČO

Výzkumná metoda: Online sběr dat pomocí panelu Populace.cz
Datum sběru dat: Srpen 2016


Metodologie kvalitativní části:


Cílová skupina: 

Řemeslníci, kteří jsou 2 – 5 let po střední odborné škole, 4 řemeslníci OSVČ, 4 zaměstnaní

Výzkumná metoda: Skupinová diskuze
Datum sběru dat: Srpen 2016


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Kompletní průzkum najdete ke stažení ZDE:

http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2016/pruzkum/Vnimani_remesel.pdf