Třetina spotřebitelů již nakupuje v malých, specializovaných obchodech. Dvě třetiny zákazníků preferují české potraviny kvůli kvalitě. Tři pětiny rodin pěstují vlastní plodiny a více jak 50 % populace je dokonce zpracovává do vlastních výrobků. Zákazníky maloobchodů čím dále více zajímá původ potravin, v restauracích se ale na zdroj surovin stydí zeptat. Roste nebývalý zájem populace podpořit lokální výrobce, jejichž počet se zvyšuje. Většina obyvatel si myslí, že by větší státní podpora přispěla k udržení podnikání a mladých lidí na venkově. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje společně s Komerční bankou a agenturou Ipsos průzkum ke stavu lokálních producentů a pěstitelů.​​

Průzkum potvrzuje trend posledních let, kdy zákazníci vedle nákupů v supermarketech vyhledávají malé obchody, a to zejména s ohledem na jejich dostupnost, specializaci a originalitu produktů. I když tři čtvrtiny spotřebitelů nakupují v hypermarketech, téměř jedna třetina současně pravidelně nakupuje v lokálním řeznictví, pekařství, na farmářských trzích nebo ve specializovaných malých obchodech. Dalších 50 % zákazníků potom v malých obchodech nakupuje nepravidelně. Zákazníci začínají upřednostňovat zřejmý původ potravin a nebývale se začíná projevovat i snaha podpořit lokání producenty a pěstitele. Více jak polovina spotřebitelů vnímá přínos lokálních pěstitelů i jako důležitý  aspekt udržení krajinného rázu.

Na rozdíl od maloobchodu, v  restauracích se po původu surovin se Češi neptají, nepovažují to za důležitou informaci. Některým je takový dotaz dokonce hloupý. Tím se zásadně odlišujeme od zemí jako je Itálie, Francie, Španělsko, ale třeba i Rakousko, kde se právě lokální suroviny stávají vyhledávaným a přirozeným artiklem v regionálních restauracích, které tím získávají punc originality a čerstvosti. S tím je i spojena komerční činnost lokálních producentů a prodejců, kteří si čím dále více uvědomují, že musí prodej lokálních výrobků podpořit intenzivnější marketingovou aktivitou.


Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Podobně jako v ostatních evropských zemích, nás nemine trend, kdy zákazníci začnou masivně vyžadovat lokální potraviny. Věří jejich kvalitě, původu i vlivu na své zdraví, a to bude ve vyspělých společnostech rozhodovat. Stejně tak se bude projevovat nasycenost velkými hypermarkety a zákazníci budou projevovat snahu vyvažovat nákupy ve velkých obchodních zónách návštěvou menších obchodů s osobním přístupem. Tomuto trendu je ale třeba přizpůsobit nejen nabídku malých provozoven, založenou na lokálních a specializovaných produktech, ale rovněž nutnost zajistit parkování a vjezdy do center měst. Bohužel, místní samosprávy zatím dělají přesný opak a stále vytlačují zákazníky do velkých prodejen v okrajových čtvrtích.“

Kompletní průzkum najdete ZDE:

http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2016/pruzkum/Vysledky_pruzkumu_Regionalni_produkty_a_lokalni_producenti_MEDIA.pdf


Kompletní článek včetně všech výsledků si lze přečíst zde.