ÚP ČR Kontaktní pracoviště Rokycany ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a dalšími partnery bude pořádat již 11.ročník prezentace středních škol a zaměstnavatelů v regionu podnázvem:

„AKADEMIE ŘEMESEL 2016“

Výstava je zaměřena na širší prezentaci možností dalšího vzdělávání žáků po ukončení základní školy a měla by v rámci Roku řemesel 2016 rovněž podpořit zájem žáků o technické vzdělávání. Na akci budou představeny nabídky oborů vzdělání jednotlivých středních škol a středních odborných učilišť Plzeňského kraje. Součástí prezentace budou doprovodné programy a ukázky prací studentů.

V loňském roce se této výstavy zúčastnilo téměř třicet vystavujících škol a dalších subjektů, které nabídly žákům i rodičům širokou paletu možností výběru vhodného studijního či učebního oboru a následného uplatnění na trhu práce.

AKADEMIE ŘEMESEL 2016 se uskuteční dne 20. října 2016 od 9:00 do 14:00 hodin. Místem konání je Sokolovna Rokycany,Jiráskova ulice č. 208.

Součástí této akce bude i doprovodný program, ve kterém budou prezentovat svoji činnost tyto subjekty:Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Nadace Depositum Bonum, Asociace pracovních agentur, Střední škola Rokycany a Úřad práce ČR.

Na výstavu jste co nejsrdečněji zváni.

Více najdete zde http://www.rokycany.cz/akademie-remesel/a-4306


Tisková zpráva:

Praha, 2. 11. 2016
“Akademie řemesel“ sklidila v Rokycanech úspěch

Celkem 422 žáků 8. a 9. tříd z 11 škol z Rokycanska dorazilo na už 11. ročník prezentace středních škol a zaměstnavatelů „Akademie řemesel 2016“. Akci pořádá tradičně ÚP ČR, konkrétně Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rokycanech. Roli partnerů letos přijaly Město Rokycany, TJ Sokol Rokycany, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Střední škola Rokycany. Hudební vstup na slavnostním zahájení zajistila Základní umělecká škola v Rokycanech.
Prezentace byla určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol a přispěla k informovanosti o potřebné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech firem regionu. Výstavní prostory Sokolovny v Rokycanech navštívilo 11 základních škol v celkovém počtu 422 žáků. Výstava nabídla nejen budoucím studentům středních škol, ale také široké veřejnosti možnosti dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ. Tak jako v předchozích ročnících prezentovaly své studijní obory jednotlivé střední školy a střední odborná učiliště z Plzeňského kraje a dalších regionů. „Akademie řemesel 2016“ se zúčastnilo 20 vystavujících škol a 10 významných zaměstnavatelů z Rokycanska. Jejich zástupci nabídli žákům i rodičům širokou paletu možností výběru vhodného studijního či učebního oboru a následného uplatnění na trhu práce. Na výstavě bylo představeno celkem 77 různých studijních a učebních oborů. Velký ohlas sklidila také venkovní část výstavy, na které se prezentovala Střední škola Rokycany a Armáda ČR. Poradenství a aktuální informace o trhu práce poskytli návštěvníkům též zástupci Úřadu práce ČR. Návštěvníky akce čekal bohatý doprovodný program, který zajistili samotní studenti. Žáci shlédli dvě různé módní přehlídky, které připravila Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, kosmetickou a kadeřnickou show studentů ISŠŽ Plzeň, profesionální ukázku bojového umění, ve které se předvedli žáci Bezpečnostně právní akademie s.r.o. Plzeň a také sportovní vystoupení Sportovní a podnikatelské střední školy s.r.o. Plzeň. Součástí výstavy byl rovněž doprovodný program pro významné hosty, v rámci kterého proběhly prezentace na téma technického vzdělávání a Roku řemesel 2016. Na jednom místě tak mohli o problémech vzdělávání a trhu práce debatovat výchovní poradci a ředitelé základních a středních škol, představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje, města Rokycany, zaměstnanci Úřadu práce ČR a zástupci Asociace malých a středním podniků a živnostníků ČR. Velmi hodnotným příspěvkem se rovněž stala prezentace Ing. Václav Kubaty z Nadace Depositum Bonum, který vyzdvihl snahu o potřebnou a účinnou komunikaci mezi všemi důležitými zástupci ovlivňující trh práce a nabídl efektivní pomoc, kterou nadace poskytuje především v oblasti školství.Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037 katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz