Jak ten čas letí. Rok se s rokem sešel a od středy 5. října do neděle 9. října se konal v Kopidlně malém městečku nedaleko od Jičína již 23. ročník Kopidlenského kvítku. Letos byla celá akce zaměřená na 700. výročí narození Karla IV. a na Rok řemesel 2016. Obě témata se prolínala jak soutěžemi, tak také sobotní akcí – výstavou.

Hlavní mezinárodní soutěže žáků zahradnických oborů Kopidlenský kvítek – Mistrovství  České republiky v zahradnickém oboru se zúčastnilo 8 zahradnických škol, 29 žáků soutěžilo ve velmi náročném klání, které se prolínalo do všech oblastí zahradnického oboru.


V první disciplíně, Ceně ředitelky školy, která měla být zahřívací, měli žáci za úkol vytvořit cibulový cop. Toto byla disciplína, v níž nejlepší práci ocenila ředitelka Kopidlenské zahradnické školy. Nakonec, jak se vyjádřili  soutěžící, se jednalo o disciplínu velmi náročnou. Paní ředitelka Lenka Nosková vybrala 3 nejlepší práce následovně:  Michaela Paštiková - Střední škola zahradnická Kopidlno, Marek Kučírek - SOŠ stavební a zahradnická Praha 9,a Veronika Osičková - SZaŠ Rajhrad, p.o.


Pak se již začalo soutěžit naostro. Na soutěžící čekaly odborné zahradnické disciplíny: řízkování jehličin, výsadba rostlin, roubování v ruce – kopulace, poznávání rostlin, aranžování – kytice na položení na počest Karla IV a překvapení. V disciplíně překvapení soutěžící vytvářeli přízdobu svíčky na podkladu. Nejlépe si se všemi soutěžními disciplínami poradil a celkovým vítězem se stal Filip Bracek ze SZaŠ Rajhrad, p.o., na druhém místě se umístnila Marta Krejcarová ze SZaŠ Rajhrad, p.o. a tím potvrdila úspěšnost této školy v letošním ročníku, a na třetím bronzovém stupínku se umístila Daniela Ružičková ze SOŠ záhradnické Piešťany. Vítězstvím, na Mistrovství České republiky v zahradnickém oboru, si Filip Bracek zajistil zastupování zahradnického oboru na přehlídce České ručičky. Filip Bracek po soutěži řekl:  ‚Na letošním ročníku byla super atmosféra, skvělá organizace, poznal jsem zde řadu nových lidí“. V soutěži tříčlenných družstev škol si nejlépe vedly následující zahradnické školy: první se umístnila SZaŠ Rajhrad, p.o., na druhém místě SOŠ záhradnická Piešťany a na třetím místě SOŠ VMaZ a JŠ České Budějovice. Pomyslnými vítězi však byli všichni studenti, kteří měli odvahu a  tuto soutěž absolvovali.


V pátek v areálu Zahradnické školy v Kopidlně probíhaly soutěže základních a speciálních škol, a to Kopidlenský kvíteček, Kopidlenské poupě, Kopidlenský jelen a Kopidlenský kapřík. Soutěží se zúčastnilo více než 200 žáků základních škol z okolí Kopidlna, ale také například až z Kolína a Bezna u Mladé Boleslavi. V Kopidlenském kvítečku měli žáci následující úkoly: Společný úkol a) test znalostí o přírodě b) poznávání rostlin 2) Volitelný úkol – každý člen družstva si zvolil jeden ze tří úkolů 

A) aranžérský úkol – Přízdoba dárku ze suchého rostlinného materiálu, 

B) dovednostní úkol - Poznávání zahradních plodin hmatem 

C) překvapení – Zábavný úkol se zahradnickou tématikou.


V pátek zasedala také v Kopidlně školská komise Agrární komory ČR. Zabývala se hlavně problematikou školních statků a hospodářských zařízení při zemědělských, zahradnických a lesnických školách.


V sobotu se konala výstava v celém areálu zahradnické školy na téma Rok řemesel 2016. Zahájena byla ve sportovní hale školy za účasti řady významných hostů, jak ze Senátu PČR, zřizovatele školy Královéhradeckého kraje, města Kopidlna a partnerských organizací. V rámci celodenního programu se konala přehlídka kytic společně s módní přehlídkou a to na téma: 700. výročí narození Karla IV. Několikrát během dne se představil Tomáš Hakl –  letošní vítěz Děčínské kotvy – Mistrovství floristů ČR v kategorii junior a dvojnásobný vítěz Kopidlenského kvítku za roky 2014 2015. Zahradníky zde představili za Svaz květinářů a floristů ČR firma AZALEA Chlumec a to květinami - azalkami, chryzantémami a bramboříky představenými pod značkou Česká květina. Zelináře zde zastupovala firma Petr Hanka s.r.o s velmi pestrým portfoliem zeleniny a to od mrkve, petržele, brukve, tykví až po špenát, kopr a pažitku. Velmi zajímavou kolekci odrůd jablek a hrušní představil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o. v Holovousích. Tím se zde prezentovala Zelinářská unie  Čech a Moravy, ale také Ovocnářská unie České republiky. Představena byla také Regionální potravina Hradeckého kraje a Klasa. Zemědělský svaz představil  projekt Zemědělství žije. Malí i velcí si mohli vyzkoušet znalosti z širokého spektra zemědělství. Řemesla zde reprezentovali kováři, keramici, dráteníci, perníkáři, zahradníci, skláři a další. V prostorách parku bylo více než sto prodejců.


Tentokráte zajímavé bylo hledání již tradičního Kopidlenského řízku. Toto bylo způsobeno tím, že stánek s řízky byl po 20- ti letech přemístěn z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.


Akci navštívilo okolo osmi tisíc spokojených návštěvníků. Věřím, že si odnesli obrázek o zahradnictví jako o velmi zajímavém a krásném oboru. Odnesli si, že studovat či učit se zahradníkem není žádnou ostudou, ale naopak, že je to velmi zajímavé perspektivní povolání s prostorem pro seberealizaci a kreativitu. A v současné době vyučení zahradníci chybí na trhu práce.