Řemeslný festival 2016, Střední škola technická, Zelený pruh, Praha, ve dne 23.-24.6.2016​​

Pro rodiče a žáky základních škol může být výbornou inspirací pro další profesní život dětí i akce, kterou pořádá Střední škola technická na Zeleném pruhu. Ve dnech 23. a 24. 6. se tu koná Řemeslný festival 2016 a 2. ročník Mezinárodního kamenického sympozia v rámci vyhlášeného Roku řemesel 2016​

Přitažlivou formou propaguje škola  12 řemeslných oborů zejména pro žáky základních škol, jejich rodiče ale také pro veřejnost. A nemusíte se jen dívat, formou jednoduchých řemeslných workshopů škola podpoří žáky základních škol k zájmu o technické vzdělávání a studium učebních oborů. Přidanou hodnotou projektu jsou ukázky volné řemeslné tvorby zahraničních účastníků a prodejní výstava řemeslných výrobků zhotovených v rámci praktického vyučování žáků školy a účastníků rekvalifikačních kurzů. Více na www.zelenypruh.cz

zdroj: http://www.nasepraha4.cz/zpravy-5/remeslo-ma-zlate...