V měsíci prosinci realizuje AMSP ČR v rámci Roku řemesel 2016 řemeslné kroužky pro děti II. stupně základních škol. Cílem projektu je nadchnout mládež pro studium technických a řemeslných oborů, ukázat jim, že řemeslo je i v současnosti velmi atraktivní a také perspektivní volba. Zároveň chceme předvést, že řemeslo je tvůrčí a prospěšná profese, atraktivní svým obsahem, ve které člověk dokáže najít uplatnění i smysl.

Konkrétním cílem projektu je nastartovat proces obnovy povinné polytechnické výuky na základních školách a jejich prostřednictvím vést mládež k jinému pohledu na řemeslo a celkový přístup k němu. Pilotně jsou tyto řemeslné kroužky realizovány v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově, která disponuje veškerým vybavením a odborným vedením pro takovou výuku.

Konkrétní řemeslné postupy i finty žákům předvádějí zkušení cechmistři a řemeslníci spolků zapojených v Roku řemesel 2016. Žáci si tak vyzkoušejí na vlastní kůži, jaké to je být malířem, lakýrníkem, obkladačem, kominíkem, kamnářem apod. Na závěr projektu obdrží každý žák Certifikát, osobní hodnocení a věcné dárky. Asociace plánuje ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit tyto aktivity do dalších regionů.


Řemeslné kroužky byly podpořeny Rozhodnutím MŠMT č.27263/2016-1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok2016.